top of page

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Индустрии

Ви благодариме за поднесувањето!

НОВТРЕНД дооел Штип

 

Комерцијален регистар бр.913/04

матичен број 5924405

Единствен даночен број МК4029004129191

 

Управен директор: Ангелова Сузанка

bottom of page